Availability Calendar

  Available   Not Available
Phòng Đơn Deluxe (Bên Phải)

Phòng Đơn Deluxe (Bên Phải)

Đồ uống chào đón miễn phí Nước đóng chai miễn phí Tủ lạnh Tủ lạnh nhỏ trong phòng
December 2023 1 Fri 2 Sat 3 Sun 4 Mon 5 Tue 6 Wed 7 Thu 8 Fri 9 Sat 10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 Sat 17 Sun 18 Mon 19 Tue 20 Wed 21 Thu 22 Fri 23 Sat 24 Sun 25 Mon 26 Tue 27 Wed 28 Thu 29 Fri 30 Sat 31 Sun
0 0 0
Phòng Đơn Deluxe (Bên trái)

Phòng Đơn Deluxe (Bên trái)

Đồ uống chào đón miễn phí Nước đóng chai miễn phí Tủ lạnh Tủ lạnh nhỏ trong phòng
December 2023 1 Fri 2 Sat 3 Sun 4 Mon 5 Tue 6 Wed 7 Thu 8 Fri 9 Sat 10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 Sat 17 Sun 18 Mon 19 Tue 20 Wed 21 Thu 22 Fri 23 Sat 24 Sun 25 Mon 26 Tue 27 Wed 28 Thu 29 Fri 30 Sat 31 Sun
Phòng đôi (Phải & Trái)

Phòng đôi (Phải & Trái)

Unforgettable Vibes, Forever in Your Heart!
December 2023 1 Fri 2 Sat 3 Sun 4 Mon 5 Tue 6 Wed 7 Thu 8 Fri 9 Sat 10 Sun 11 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 Sat 17 Sun 18 Mon 19 Tue 20 Wed 21 Thu 22 Fri 23 Sat 24 Sun 25 Mon 26 Tue 27 Wed 28 Thu 29 Fri 30 Sat 31 Sun
0 0 0 0 0 0 0